Than đòi tăng giá, phập phồng lo điện

Giá than thế giới tăng, ngành than đòi tăng giá bán than cho các nhà máy sản xuất nhiệt điện để bảo đảm kế hoạch lợi nhuận khiến nhiều người phập phồng lo giá điện tăng.

  • TKV lo khó đủ than cấp cho điện
  • Lo bị phạt 23 tỉ đồng/ngày nếu chậm dự án, ngành điện lắp đồng hồ đếm ngược
  • Tiếp tục đề xuất giảm điện than
Bài viết liên quan