Nỗi lo thiếu hụt nhân lực ngành du lịch

Lượng khách bùng nổ sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nguồn nhân lực thiếu hụt đang là một trong những thách thức lớn của ngành du lịch trong thời gian tới.

  • Làm gì để giữ ổn định nguồn nhân lực?
  • Tái cơ cấu nguồn nhân lực trong khó khăn
  • Sôi động bức tranh nguồn nhân lực
Bài viết liên quan