Lượng xe nông sản đổ dồn qua cửa khẩu phụ Tân Thanh

Trong số các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện chỉ còn cửa khẩu phụ Tân Thanh hoạt động xuất khẩu. Do đó, lượng xe tồn đang đổ dồn về đây. 

  • Chuyển hướng xuất khẩu nông sản không dễ
  • Ấn Độ triển khai ứng dụng kết nối xe ô tô nhàn rỗi tại Việt Nam
  • Canada hỗ trợ Hợp tác xã bưởi Bến Tre hoàn thiện quy trình đóng gói
  • Nỗi lo giá tăng, thu nhập giảm
Bài viết liên quan