Không cần ‘tách’ hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc tỷ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Không cần 'tách' hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng  - ảnh 1

Bộ Tài chính đang sửa đổi quy định tách hóa đơn khi giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Quy định này sửa đổi quy định: “Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT”. Điều này đã phát sinh những bất cập cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, đó là làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp vì đối với cùng khách hàng, thay vì lập 1 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải thực hiện lập 2 hóa đơn: 1 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 1 hóa đơn ghi thuế suất khác.

\n

Một số doanh nghiệp ở các tỉnh thành cũng đã phản ánh sự bất cập này như hệ thống siêu thị Coop Mart một ngày sử dụng 10.000 hóa đơn điện tử, phần mềm cho phép tách riêng nhiều thuế suất trên 1 hóa đơn, nay phải tách riêng sẽ gây tốn kém cho doanh nghiệp. Công ty cấp nước tại Hải Phòng trung bình mỗi tháng giao 400.000 hóa đơn. Nội dung hóa đơn gồm 2 khoản: khoản thu tiền nước thuế suất 5%, khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước thuế suất 10%. Nếu lập riêng khoản thu hộ tiền dịch vụ thoát nước áp dụng thuế suất 8% thì số hóa đơn của một tháng sẽ tăng lên gấp 2 lần. Ngoài ra, tiền dịch vụ thoát nước xác định căn cứ vào số nước tiêu thụ trong tháng nên việc tách hóa đơn sẽ khó khăn trong việc đối chiếu, kiểm tra; tăng chi phí nâng cấp sửa đổi phần mềm, nhân lực đi kèm… Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, đại lý vận tải biển có phát sinh thu hộ cước vận tải, các khoản phí D/O, THC, CFS… cũng gặp khó khăn tương tự.

Một số tổ chức như VAMA, EuroCham cũng như các cục thuế tỉnh thành đã kiến nghị cho phép khai nhiều thuế GTGT trên cùng một hóa đơn, không cần lập riêng hóa đơn khi điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

Bài viết liên quan