Giá heo hơi hôm nay 16.4.2022: Tăng đồng loạt, xuất hiện giá 58.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây nguyên và miền Nam hôm nay đồng loạt tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg.

  • Giá heo hơi hôm nay 14.4.2022: Tiếp tục biến động tại miền Trung và miền Nam
  • Giá heo hơi hôm nay 13.4.2022: Biến động tại nhiều địa phương
  • Giá heo hơi hôm nay 9.4.2022: Miền Trung – Tây nguyên tăng cao nhất 4.000 đồng/kg
Bài viết liên quan