Dự kiến gia hạn hơn 125.300 tỉ đồng tiền thuế trong năm 2022

Tổng số tiền thuế dự kiến phát sinh được gia hạn của các sắc thuế trên của các kỳ trong năm 2022 có thể lên tới hơn 125.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc gia hạn này không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 do thời điểm kết thúc gia hạn chậm nhất là ngày 31.12.2022.

Dự kiến gia hạn hơn 125.300 tỉ đồng tiền thuế trong năm 2022 - ảnh 1

Dự kiến gia hạn khoảng 125.300 tỉ đồng tiền thuế trong năm 2022

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý 1; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý 2; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Tổng số thuế gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8 và quý 1 và 2 khoảng 53.300 – 54.300 tỉ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN với thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Số thuế gia hạn khoảng 51.000 – 52.000 tỉ đồng.

\n

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo đề xuất gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền phát sinh phải nộp năm 2022 chậm nhất đến ngày 31.12.2022. Số thuế gia hạn này dự kiến khoảng 15.304 tỉ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định hiện nay về thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% là ngày 31.5, kỳ thứ 2 nộp phần còn lại chậm nhất là 31.10 hằng năm). Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê nước 6 tháng kể từ ngày 31.5.2022. Dự kiến số tiền gia hạn khoảng 3.500 – 3.700 tỉ đồng.

Bài viết liên quan