Doanh nghiệp lúa gạo doanh thu tăng mạnh

Ngày 22.3, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với doanh thu thuần đạt 10.224 tỉ đồng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, tăng 36% so với năm trước; lợi nhuận hợp nhất sau thuế công ty đạt 418 tỉ đồng, vượt kế hoạch đã cam kết với cổ đông và tăng 14% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp đại dịch Covid-19 là thành quả của toàn đội ngũ Lộc Trời trong việc chủ động tổ chức sản xuất an toàn, ổn định giá và nhịp cung ứng vật tư, dịch vụ nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ với địa phương và nông dân đảm bảo hoạt động canh tác mùa vụ và thu mua nông sản không tiếp xúc, bảo đảm lợi nhuận cho hệ thống đại lý và nông dân.

Đặc biệt, doanh thu từ lĩnh vực lương thực tăng gần gấp đôi so với năm trước, đạt 4.073 tỉ đồng và trở thành một trong các ngành chủ lực của tập đoàn. Năm qua, doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn gạo, tăng gần 4 lần về sản lượng và doanh số.

\n

Doanh nghiệp lúa gạo doanh thu tăng mạnh - ảnh 1

Lương thực đóng góp 40% tổng doanh thu của Lộc Trời

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là vật tư nông nghiệp đạt 4.932 tỉ đồng doanh thu trong năm 2021, tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế đạt 318 tỉ đồng, tăng 6% so với năm trước.

Bài viết liên quan