Đào ao “khủng” cứu vườn cây trái

Nhìn vườn cây trái đang héo rũ vì nắng hạn, ông Ngô Tài (68 tuổi, ở xãHành Nhân, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã quyết định đào một cái ao lớnngay trong vườn để lấy nước cứu cây.

  • Vườn sầu riêng trúng tiền tỉ giữa hạn mặn
  • Vườn rau xanh trên cánh đồng nứt nẻ
  • Biến đất hoang thành vườn rau công nghệ
Bài viết liên quan