Cú hích cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Cú hích cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long  - ảnh 1
Dự án Cái Lớn – Cái Bé là công trình cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam có kinh phí xây dựng trên 3.300 tỉ đồng tại vùng ĐBSCL. Hiện công trình đang thi công nước rút, dự kiến một phần của dự án sẽ đưa vào vận hành ngay mùa khô hạn này

Trước đó, ngày 24.2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 – 2025 do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng ban.

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT đáp ứng yêu cầu phát triển vùng ĐBSCL. Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17.11.2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

\n

Các liên kết được Ban Chỉ đạo xem là mục tiêu chính, cụ thể đó là: Nguồn nước, hạ tầng, sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất tới chế biến, tiêu thụ. Liên kết khoa học công nghệ, thị trường, nguồn lực, đào tạo lao động. Theo đó nhằm tạo ra những sản phẩm nông sản cho khu vực ĐBSCL có giá trị kinh tế cao đủ sức cạnh tranh ở hầu hết thị trường trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu: Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL tại TP.Cần Thơ sẽ hỗ trợ điều phối công tác quy hoạch sản xuất, chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Kết nối doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu. Nối kết chuỗi ngành hàng, hỗ trợ nâng cao chất lượng hợp tác xã, hình thành mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ; Điều phối vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo đồng bộ toàn hệ thống; Hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp cấp vùng. Ngoài ra, cũng sẽ hỗ trợ điều phối các dự án tài trợ quốc tế có tính liên tỉnh, liên vùng, kết hợp hài hòa giữa đầu tư công trình và các giải pháp phi công trình, mở ra không gian kinh tế nông thôn.

Bài viết liên quan