Chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm các hoạt động phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu DN đúng mục đích, hiệu quả, lành mạnh, minh bạch, ổn định, an toàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo, giám sát thị trường tài chính, tiền tệ, các hoạt động phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và sử dụng vốn trái phiếu DN; xây dựng các kịch bản ứng phó gắn với các giải pháp ổn định, phát triển thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư…

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các DN bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến DN bất động sản, các DN có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao…

\n

Bộ trưởng Bộ TN-MT chỉ đạo rà soát, tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản ở các địa phương.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước còn được giao chỉ đạo việc thanh tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu DN, tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành, đầu tư, phân phối… trái phiếu DN. Rà soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng.

Bài viết liên quan